PŘEKLADY RUSKÝ JAZYK - ČEŠTINA

Překlady běžné (smlouvy, dohody, korespondence, stanovy, účetní závěrky, technická dokumentace...) i ověřené (rodné listy, oddací listy, vysvědčení, plné moci, certifikáty, rozsudky, úřední dokumenty...) v kombinaci čeština ↔ ruština.

Služby soudního tlumočníka (tlumočení na svatbách, u nostrifikačních zkoušek, na policii, u soudu, u notáře). Více...

Podívejte se na Ceník služeb.